Digital printing

We colour your ideas

Catalogi

Ook in het digitale tijdperk waar iedereen via internet steeds meer met elkaar verbonden is, zijn papieren catalogi nog steeds een belangrijk bron van informatie voor uw klanten. Veel bedrijven die volledig digitaal zijn gegaan, komen terug naar papieren catalogi, omdat een deel van hun doelpubliek efficiënter werkt met een papieren versie. Wenst u een optimaal rendement te halen uit uw productaanbod dan vormt de papieren versie van uw catalogi samen met de digitale versie voor een mooie mix.

Voordelen digitaal drukken

 • Kortere levertermijnen
 • Beperkte oplagen
 • Personalisatie
 • Geactualiseerde versies
 • Geen stock
 • Geen voorraadbeheer
 • Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Verschillende afwerkingsmogelijkheden
 • ....

Verschillende mogelijkheden

 • Zwart - wit  druk of Full colour
 • Plooien & nieten
 • Ringen en wire-o bindingen
 • Lijmen en garenloos binden
 • Gaten boren ( 2, of 4 gaten)
 • Afwerken in kaften
 • Verpakken per stuk of in dozen
 • Voorzien van CD, DVD, USB stick, balpen

Wanneer gebruik maken van gepersonaliseerde communicatie?

Waarom grasmaaiers promoten bij mensen die geen tuin hebben? Of een folder over vlees naar een vegetariër sturen? Uw doelgroep heeft een naam, adres, aankoopprofiel en een eigen interessesfeer.

Elke dag worden er brieven, folders en ander reclamemateriaal verstuurd, met als doel de aandacht te trekken van de ontvanger. Studies wijzen echter uit dat dit niet altijd de meest efficiënte manier is om uw boodschap over te brengen. Het gebruik van personalisatie en kleur zorgen ervoor dat uw boodschap, dienst of product sterker onder de aandacht komt. Gepersonaliseerde documenten worden veel beter gelezen en resulteren in toegenomen respons.

Klantendata

Door slim gebruik te maken van klantendata, stem je de communicatie beter af op de behoeften van elke klant. Zo bereikt je boodschap het juiste doelpubliek en krijgt je geprinte Direct Mail de aandacht die het verdient. De combinatie van onze aangepaste software pakketten, de krachtige RIP software en onze productiepinters verzekeren u van een vlotte verwerking van de gepersonaliseerde documenten. Zo zijn wij in staat om probleemloos mailings te drukken die opgebouwd zijn uit een verscheidenheid van grafische en textuele elementen.

Met gepersonaliseerde DM vergroot je de klantenbinding en bevorder je cross-selling = doeltreffende communicatie

Bij doorgedreven personalisatie kan u zelfs enkel die segmenten van uw catalogi printen waarin uw klant interesse heeft. Hierdoor kan u een catalogi of mailing realiseren die volledig op maat van uw klant gedrukt wordt. Zo kan u mailing acties opzetten die inspelen op de behoeften van één enkel individu.  Per individu een ander product in de kijker zetten  is uitermate doorgedreven 1 to 1 communicatie.

Folders

De term folder wordt gebruikt voor gevouwen drukwerk, zoals productfolders of reclameblaadjes, waarbij de tekst doorgaans niet over de vouw heen wordt gedrukt. Naargelang het aantal pagina's kan u kiezen uit verschillende vouwtechnieken. Enkele vouwtechnieken zijn: enkele vouw; wikkel vouw; zig-zag vouw; tabernakelvouw; drie-, vier of meerluik vouw.

Brochures

Een brochure is een boekje, veelal in gedrukte vorm, van geringe omvang. Een brochure bestaat, in tegenstelling tot een folder, uit meerdere vellen gevouwen papier, die in de rug bijeengehouden worden met behulp van bijvoorbeeld nietjes. Het aantal pagina's is altijd een veelvoud van vier. brochures vind je in verschillende courante en niet courante afmetingen. Brochures kunnen eveneens voorzien worden van een kaft met uitvouw vooraan of achteraan.

Voordelen digitaal drukken

 • Kortere levertermijnen
 • Beperkte oplagen
 • Personalisatie
 • Geactualiseerde versies
 • Geen stock
 • Geen voorraadbeheer
 • Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Verschillende afwerkingsmogelijkheden
 • ....

Verschillende mogelijkheden

 • Zwart - wit  druk of Full colour
 • Plooien & nieten
 • Ringen en wire-o bindingen
 • Lijmen en garenloos binden
 • Gaten boren ( 2, of 4 gaten)
 • Afwerken in kaften
 • Verpakken per stuk of in dozen
 • Voorzien van CD, DVD, USB stick, balpen

button handleidingen

Les- en cursusmateriaal

Cursusmateriaal in de vorm van een syllabus, is een document met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens een cursus.

Voordelen digitaal drukken

 • Print On Demand
 • Kortere levertermijnen
 • Beperkte oplagen
 • Personalisatie
 • Geactualiseerde versies
 • Geen stock
 • Geen voorraadbeheer
 • Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Verschillende afwerkingsmogelijkheden
 • ....

Verschillende mogelijkheden

 • Zwart - wit  druk of Full colour
 • Plooien & nieten
 • Ringen en wire-o bindingen
 • Lijmen en garenloos binden
 • Gaten boren ( 2, of 4 gaten)
 • Afwerken in kaften
 • Verpakken per stuk of in dozen
 • Voorzien van CD, DVD, USB stick, balpen

button eindwerken

 

Jaarverslagen

Een jaarverslag is een overzicht van wat er in het betreffende jaar in een organisatie is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. In de sociale sector geeft een jaarverslag vaak een beeld van de werkmethoden, het soort cliënten, de personeelsformatie en de doelstellingen van de organisatie. Ook stichtingen (Nederland) of (sommige) VZW's (Vlaanderen) zijn verplicht tot het opmaken van een jaarverslag.


Bij een kleine vereniging kan een jaarverslag van enkele pagina's volstaan. Bij grote ondernemingen echter zijn dit veelal lijvige boekwerken.
Volgens de wet (boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) wordt er een onderscheid gemaakt tussen de jaarrekening en het jaarverslag. De eerste is het financiële gedeelte, met in elk geval de balans en de winst- en verliesrekening met een toelichting; het tweede is een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar, met andere informatie. Verder is het in bepaalde gevallen verplicht dat een accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening wordt opgenomen. Bij jaarverslagen van grotere organisaties is meestal een kasstroomoverzicht toegevoegd.

In het spraakgebruik pleegt echter de term "jaarverslag" als aanduiding voor het gehele boekwerk te worden gehanteerd en wordt het puur financiële deel met "jaarrekening" aangeduid.

Voordelen digitaal drukken

 • Kortere levertermijnen
 • Beperkte oplagen
 • Personalisatie
 • Geactualiseerde versies
 • Geen stock
 • Geen voorraadbeheer
 • Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Verschillende afwerkingsmogelijkheden
 • ....

Verschillende mogelijkheden

 • Zwart - wit  druk of Full colour
 • Plooien & nieten
 • Ringen en wire-o bindingen
 • Lijmen en garenloos binden
 • Gaten boren ( 2, of 4 gaten)
 • Afwerken in kaften
 • Verpakken per stuk of in dozen
 • Voorzien van CD, DVD, USB stick, balpen

Heeft u zelf een uitnodiging ontworpen?

Dan kan u een PDF aanleveren en vragen of deze in orde is of wij maken een proef exemplaar dat u kan komen bekijken. Eventueel kan u hier een goede PDF maker downloaden.

Wenst u een uitnodiging te laten ontwerpen?

Dat doen wij graag. Maak een afspraak zodat wij samen de mogelijkheden bespreken.

Type uitnodigingen

 • Trouwkaarten
 • Verjaardagsfeesten
 • Communie- en lentefeesten
 • Geboortekaarten
 • Recepties
 • ...

Mogelijkheden

 • Opmaak van scratch of verder werken op uw idee of ontwerp
 • Digitaal drukken of andere druktechniek
 • Afwerken (kapvorm; plooien; biegen;...)

button letterpress

Prijslijsten

Een prijslijst geeft een overzicht van alle prijzen van uw producten of diensten. Men kan de prijslijst integreren in de productcataloog. Soms kiest een bedrijf er doelbewust voor om zijn prijslijst buiten de cataloog te houden omdat de prijzen van de producten sterke beïnvloed worden door economische gebeurtenissen.

Gedrukte prijslijsten vind je in verschillende varianten. Naar afmeting of afwerkingsgraad zijn er weinig beperkingen. Voor beperkte oplage kiezen wij meestal een digitale oplossing. Het drukken in offset verkiezen wij vooral voor de grotere aantallen. Snelheid, type druk en afwerkingsgraad, zijn eveneens bepalende factoren om te kiezen voor digitale druk of offset druk.

Automatisatie

Vertrekkende van uw excel files ( of andere database bestanden ) kunnen wij uw prijslijst of catalogi, gedeeltelijk of volledig geautomatiseerd opmaken. Op deze wijze kunnen wij de opmaakkost tot een minimum beperken en wordt de foutenmarge flink gereduceerd.

Automatisatie = goedkoper & correcter

Voordelen digitaal drukken

 • Kortere levertermijnen
 • Beperkte oplagen
 • Personalisatie
 • Geactualiseerde versies
 • Geen stock
 • Geen voorraadbeheer
 • Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Verschillende afwerkingsmogelijkheden
 • ....

Verschillende mogelijkheden

 • Zwart - wit  druk of Full colour
 • Plooien & nieten
 • Ringen en wire-o bindingen
 • Lijmen en garenloos binden
 • Gaten boren ( 2, of 4 gaten)
 • Afwerken in kaften
 • Verpakken per stuk of in dozen
 • Voorzien van CD, DVD, USB stick, balpen

Digitaliseren

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar in deze digitale tijden is het dupliceren en digitaliseren van papieren documenten nog steeds gangbaar. Om allerlei redenen blijven klanten een papieren document aanleveren om te dupliceren. Ook hier is Jary's digital Printing in de mogelijkheid om deze opdrachten tot een goed eind te brengen. Jary's beschikt over verscheidene productie scanners die papieren documenten tegen een hoge snelheid inscannen.

Print on demand

De groei van Jary’s Digital Printing is sinds de begin jaren '90 vooral te danken aan het printen van opdrachten via het POD (Print On Demand) principe. Terugkerende print opdrachten worden door ons samen met de job specifieke instructies gearchiveerd. Bij POD-bestellingen, kan de opdracht eenvoudig terug worden opgeroepen zonder opnieuw alle instructies van deze opdracht te moeten programmeren. Op deze wijze kunnen wij snel en kosteneffectief (geen stock of magazijnbeheer, steeds laatste nieuwe versies gearchiveerd, e.a.) uw documenten in kleine oplagen produceren.

Gepersonaliseerd printen

Gepersonaliseerde COMMUNICATIE heeft veel meer impact: gepersonaliseerde documenten worden veel beter gelezen en resulteren in toegenomen respons

Kleurenbeheer

Wij werken met Creo Rip en Fiery Rip software waardoor wij zowel RGB als CMYK bestanden kunnen verwerken. Als u RGB en CMYK beelden heeft in u opmaak dan moet u bij het maken van uw PDF de kleuren converteren naar de RGB of CMYK kleuren ruimte. U kan ook met ICC profielen werken om uw kleuren onder controle te houden. Voor printwerk is het minder van belang dat alle kleuren in CMYK zijn opgebouwd. Het RGB kleurprofiel is ruimer dan het CMYK profiel en geeft vaak een beter resultaat op printers. Het sRGB profiel voor beelden is meestal beter afgestemd voor het printwerk. Wel is erg belangrijk dat zwart echt zwart is en niet opgebouwd wordt uit verschillende kleuren.

Drukwerk afwerking

Naast de oplossingen voor de conventionele offset wereld, hebben we ons ook gespecialiseerd in de afwerking van digitaal drukwerk. De specifieke eigenschappen van deze technologie vragen om specifieke afwerking. Mede dankzij de gespecialiseerde toestellen van onze leveranciers bieden we u telkens weer een perfecte oplossing. Het afwerken van opdrachten is een volgende stap in het proces van drukwerkbegeleiding.

 

Mogelijke afwerkingen

 • Nasnijden
 • Plooien & nieten
 • Plooien en biegen
 • Plastificeren en Never Tear (Printen op polyester)
 • Ringen en Wire-o bindingen
 • Boren van gaten
 • Printen van tabs
 • Kaften samenstellen, inhoud invoegen
 • Inpakken en verzenden
 • ....

Naamkaarten

Naamkaarten zijn letterlijk het visitekaartje van uw bedrijf. Zij vormen de eerste indruk die men krijgt over uw bedrijf en de professionaliteit waarvoor u staat. Bij een netwerkevenement, op een beurs of bij een persoonlijk gesprek, zorgt de uitstraling van uw naamkaart soms voor het verschil tussen het wel of niet onder de aandacht blijven bij zijn ontvanger. Kwalitatieve veredelingstechnieken of  authentieke druktechnieken in combinatie met een stijlvol karton behoren tot onze mogelijkheden.

Automatisering

Door te automatiseren kunnen wij u extra comfort geven en de prepress beperken tot een éénmailige opmaakkost. Wij starten met het opzetten van een template waar de huisstijl van uw naamkaart wordt bewaakt. Na goedkeuring van de template wordt deze online beschikbaar gesteld. Uw medewerkers kunnen dan via onze website op een eenvoudig wijze, zelf producten aanvragen en variabele elementen waar nodig aanpassen.

Afwerking

 • Standaard : 350 grams papier Silk coated
 • verschillende veredelingsmogelijkheden
 • Letterpress
 • Afwerking in handige doosjes

Voordelen digitaal drukken

 • Kortere levertermijnen
 • Beperkte oplagen
 • Personalisatie
 • Geactualiseerde versies
 • Geen stock
 • Geen voorraadbeheer
 • Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Verschillende afwerkingsmogelijkheden
 • ....

button letterpress

Wat is doorschrijfpapier?

Via deze weg kan u eenvoudig, snel en goedkoop uw doorschrijfformulieren bestellen. Doorschrijfsets worden ook wel eens doordruk-; NCR- of Giroformsets genoemd.

De doorschrijfsets die u bij ons kan bestellen zijn op basis van chemische doorschrijf. Dus geen gedoe met carbonpapier. U kan kiezen uit verschillende formaten en verschillende samenstellingen van de sets.

Indien u uw keuze niet kan vinden in onze selectiemenu’s op onze bestelsite, dan kan u ten allen tijden uw prijsaanvraag per mail aan ons overmaken. Wij zullen dan een gepaste offerte aan u overmaken.

button_bestel_doorschrijf

Wat mag u van ons verwachten?

 • Gratis nummering
 • Kwalitatieve bestelbonnen
 • A4 - A5 - A6 doordruk bonnen
 • Ontwerp van bonnen
 • Lijmen per set of per boek
 • alle mogelijkheden in formaat & afwerking

Soorten doorschrijfsets

 • Werkbonnen
 • Reparatiebonnen
 • Doordrukbonnen
 • BTW bonnen
 • Leveringsbonnen
 • Bestelbonnen
 • Herstellingsbonnen

 

beeld_thesis

Uw eindwerk digitaal drukken

De vraag naar betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig drukwerk in kleinere oplages, al dan niet gepersonaliseerd, blijft sterk stijgen. Digitaal drukken is daarom ook uitermate geschikt voor kleinere oplagen, drukwerk dat actueel moet zijn of mutatiegevoelig is. Met ons performant machinepark en onze oplossingen komen wij te gemoed aan deze verzuchtingen.

 • Eenzijdig of tweezijdig drukken?
 • Welke afwerking? Lijmen (zwarte tape) / Wire-o (Metalen spiraalringen) / Plastieken ringen
 • Heeft u een kaft nodig?  Welke papiergrammage voor de kaft : 160 - 200 - 250 - 300 gram
 • Binnenwerk op welk grammage? Meestal op standaard 90 gramspapier.
 • Transparanten voor en achter?
 • Wanneer heeft u het eindwerk zeker nodig? Zeer belangrijk >  timing afspreken.
 • Aantal stuks doorgeven.

Hulp nodig bij het drukken van uw eindwerk?

 • Uw PDF files drukken in kleur of zwart. U kan best zelf uw office documenten omzetten naar PDF files. Zo bent u zeker dat de PDF in orde is.
  Kijk eventueel hier voor tips voor het maken van uw PDF files.
 • Voor en achterblad op karton
 • Lijmen (zwarte tape) of Wire-o (ijzeren spiraalringen) of plastieken spiraalringen
 • Transparanten voorzien voor en achteraan
 • Uitwerken op maat

Uw etiketten digitaal drukken

De vraag naar betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig drukwerk in kleinere oplages, al dan niet gepersonaliseerd, blijft sterk stijgen. Digitaal drukken is daarom ook uitermate geschikt voor kleinere oplagen, drukwerk dat actueel moet zijn of mutatiegevoelig is. Met ons performant machinepark en onze oplossingen komen wij te gemoed aan deze verzuchtingen.

Eender welke vorm van etiketten u nodig heeft kunnen wij u verder helpen. Van ontwerp tot drukken en opsturen.

Enkele mogelijkheden

 • U heeft een excel met adressen en wij drukken een vast formaat.
 • Voor adressen hebben wij A4 vellen mer daarop (2, 4, 24 ,45, 21,...) etikketten die eenvoudig kan afpellen.
 • Papieren etiketten, polyster etiketten, verschillende materialen mogelijk.
 • Zwart drukken of in Kleur drukken.
 • Naambadges met logo en firmagegevens voor receptie en andere bedrijfs evenementen.
 • Dit kan meestal zeer snel.
 • Deze kleven op dozen of enveloppen.
 • Grote oplagen kunnen ook in offset.

Hulp nodig bij het drukken van uw etiketten?

Wat kunnen wij voor u doen?

Proficiat

mama

Als u zoekt naar geboortekaartjes zal u waarschijnlijk binnenkort één van de mooiste momenten van uw leven tegemoet gaan. De geboorte van uw kindje meedelen is een uniek moment in uw leven en dit delen met uw familie en vrienden via een fantastisch geboortekaartje is een must. Laat ons u helpen en kies zo voor kwalitatieve en unieke geboortekaartjes die op maat gemaakt worden. Geen bandwerk of keuzelijst maar unieke kaartjes die wij uitwerken op basis van uw idee.

Overzicht van mogelijkheden voor het drukken van geboortekaartjes:

 • Geboortekaartjes : Letterpress (enkele voorbeelden)
 • Geboortekaartjes : Goudfolie
 • Geboortekaartjes : Digitaal "look a like" letterpress
 • Geboortekaartjes : Offset kaartjes
 • Geboortekaartjes : Digitaal gedrukt

Overzicht van mogelijkheden voor de opmaak van uw geboortekaartjes:

 • U bezorgt ons een drukgeschikte PDF die wij drukken
 • U bezorgt ons een Indesign, Illustrator, PDF,... file die wij voor u in orde brengen
 • Wij ontwerpen van scratch en maken een voorstel voor geboortekaartjes
 • Wij ontwerpen op basis van uw idee (eventueel uw voorbeelden) en maken een voorstel voor geboortekaartjes

Wij staan garant voor:

 • Unieke mooie geboortekaartjes
 • Kwalitatieve materialen
 • Mogelijkheden voor klein of groot budget
 • Service en klantvriendelijkheid
 • Snelheid van opmaak en drukken van uw geboortekaartjes
 • Top kwaliteit met beste digitale drukpers van deze moment

Wat maken wij ook:

 • Stickers op formaat (geen ronde)
 • Babyborrel kaartjes
 • Bedanktkaartjes
 • Doopsuikerkaartjes
 • Verpakking op maat
 • Uitnodigingen

Neem contact met ons op:

Wenst u graag uw ideeën met ons te bespreken of onze verschillende exclusieve papiersoorten komen voelen dan kan u best even een afspraak maken. Wij kunnen uw geboortekaartjes drukken in de gewenste oplage. U kan ons op verschillende manieren bereiken.
Via ons contact formulier of via E-mail (printing@jarys.be) of telefonisch (+32 03 870 63 93)

Digitaal Offset drukwerk  - "Look & feel Letterpress Gamma"

Meer en meer vragen mensen die letterpress geboortekaartjes te kostbaar vinden en de levertermijn willen inkorten ons naar oplossingen voor mooie kaartjes. Speciaal daarvoor hebben wij een “Look & feel Letterpress Gamma" met papiersoorten die wij gebruiken voor geboortekaartjes of stijlvolle bedankt kaarten en uitnodigingen. Verschillende van deze papiersoorten worden ook gebruikt voor onze letterpress kaarten. In functie van deze speciale papiersoorten kunnen mooie ontwerpen extra cachet geven aan uw geboortekaarten en zo veel duurdere letterpress kaartjes benaderen. Het grote voordeel is dat deze digitaal gedrukt worden en dezelfde of volgende dag klaar zijn en dat deze een stuk minder kostbaar zijn dan letterpress geboortekaarten.

Toch kan u met een goed ontwerp fantastisch mooie kaartjes maken. Omdat we digitaal drukken aan 1200DPI kunnen we ook foto's, teksten, zelfs variabele (unieke) gegevens verwerken op deze kaarten.  We kunnen full colour drukken voor een lagere prijs dan letterpress kaarten.

Wenst u meer te weten hierover of wenst u voorbeelden te zien en te voelen dan kan u een afspraak met ons maken.

Wij danken u op voorhand en wensen u een toffe zwangerschap, een aangenaam bedrijfsfeest, een leuke bruiloft, een unieke viering.

Als u zoekt naar communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest zal uw kind waarschijnlijk binnenkort één van de mooie momenten van haar/zijn leven tegemoet gaan. De communie of lentefeest is voor uw kind één van de unieke momenten in haar/zijn leven en dit delen met uw familie en vrienden via een fantastische kaart is een must. Laat ons u helpen en kies zo voor kwalitatieve en unieke communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest die op maat gemaakt worden. Geen bandwerk of keuzelijst maar unieke kaartjes die wij uitwerken op basis van uw idee. Heeft u foto's en teksten dan gaan we daarmee aan de slag en ontwerpen kaartjes voor uw dochter of zoon. Wij drukken ook eigen ontwerpen die u kan aanleveren in PDF.


Overzicht van mogelijkheden voor het drukken van communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest:

    •    Communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest : Letterpress
    •    Communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest : Goudfolie
    •    Communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest : Digitaal "look a like" letterpress
    •    Communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest : Offset kaartjes
    •    Communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest : Digitaal gedrukt

Overzicht van mogelijkheden voor de opmaak van uw communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest:

    •    U bezorgt ons een drukgeschikte PDF die wij drukken
    •    U bezorgt ons een Indesign, Illustrator, PDF,... file die wij voor u in orde brengen
    •    Wij ontwerpen van scratch en maken een voorstel voor communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest
    •    Wij ontwerpen op basis van uw idee (eventueel uw voorbeelden) en maken een voorstel voor communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest

Wij staan garant voor:

    •    Unieke mooie communiekaartjes of exclusieve kaartjes voor lentefeest
    •    Kwalitatieve materialen
    •    Mogelijkheden voor klein of groot budget
    •    Service en klantvriendelijkheid
    •    Snelheid van opmaak en drukken van uw communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest
    •    Top kwaliteit met beste digitale drukpers van deze moment

Wat maken wij ook:

    •    Stickers op formaat (geen ronde)
    •    Babyborrel kaartjes
    •    Bedanktkaartjes
    •    Doopsuikerkaartjes
    •    Verpakking op maat
    •    Uitnodigingen

Neem contact met ons op:

Wenst u graag uw ideeën met ons te bespreken of onze verschillende exclusieve papiersoorten komen voelen dan kan u best even een afspraak maken. Wij kunnen uw communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest drukken in de gewenste oplage. U kan ons op verschillende manieren bereiken. Via ons contact formulier of via E-mail (printing@jarys.be) of telefonisch (+32 03 870 63 93)

Digitaal Offset drukwerk  - "Look & feel Letterpress Gamma"

Meer en meer vragen mensen die letterpress communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest te kostbaar vinden en de levertermijn willen inkorten ons naar oplossingen voor mooie kaartjes. Speciaal daarvoor hebben wij een “Look & feel Letterpress Gamma" met papiersoorten die wij gebruiken voor communiekaartjes of kaartjes voor lentefeest of stijlvolle bedankt kaarten en uitnodigingen. Verschillende van deze papiersoorten worden ook gebruikt voor onze letterpress kaarten. In functie van deze speciale papiersoorten kunnen mooie ontwerpen extra cachet geven aan uw communiekaarten en zo veel duurdere letterpress kaartjes benaderen. Het grote voordeel is dat deze digitaal gedrukt worden en dezelfde of volgende dag klaar zijn en dat deze een stuk minder kostbaar zijn dan letterpress geboortekaarten.
Toch kan u met een goed ontwerp fantastisch mooie kaartjes maken. Omdat we digitaal drukken aan 1200DPI kunnen we ook foto's, teksten, zelfs variabele (unieke) gegevens verwerken op deze kaarten.  We kunnen full colour drukken voor een lagere prijs dan letterpress kaarten.

Wenst u meer te weten hierover of wenst u voorbeelden te zien en te voelen dan kan u een afspraak met ons maken.